Skriv ut

Mätrapport akustiksegel

Mätrapport av absorption i absorberande segel från Akustiksegel AB. Segeln var upphängda i taket i en samlingssa med en yta på ca 100 m2, takhöjden var ca 3 meter. Hela salen var täckt i taket med segel.

Seglen hängde i våder med en bredd på ca 3 meter och med varierande nedpendling från ca 100 mm till ca 350 mm.

Mätning har skett med intensitetsmetoden, där man jämför in och utgående intensitetsvektor genom att mäta PI-index och sedan kalkylera alfa-faktorn utifrån dessa förutsättningar.

Detta ger ett tal som aldrig kan bli större än 1, vilket inte är fallet vid traditionell rumsmätning. Denna mätning visar resultatet i den aktuella uppsättningen och tar alltså även med absorptionen i det befintliga taket, som i detta fall var ett gipstak. Värdet vid 125 Hz kan ha påverkats av detta.

Resultat: absorptionen för olika segelmaterial enligt rörmetoden:

Material / Frekvens

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Typ A Canvas / Bomull

0,6

0,72

0,83

0,8

0,85

0,86

0,85

Typ B Nascar-slät (Polyestertaft)

0,82

0,68

0,82

0,5

0,4

0,27

0,20

Typ C Sanless-mech (Venyl-polyester)

0,83

0,78

0,88

0,83

0,97

0,85

0,82

Mätningen genomfördes 2007-03-01 av Lennart Nilsson, LN Akustikmiljö AB